Watersnoodmuseum

Museale interactieve installaties

“Na het trauma van 1953 bouwde Nederland hard aan een nieuwe kustverdediging. Het land is omdijkt, de kustlijn verkort, rivieren krijgen de ruimte en regenwater wordt opgevangen en weggepompt. Maar overal ter wereld nemen overstromingen in aantal en hevigheid toe. Klimaatverandering, steeds extremere regenval en een stijgende zeespiegel dwingen ook Nederlanders om steeds weer na te denken over hun toekomst met het water. De strijd tegen het water is nog lang niet gestreden.”

In Caisson 4 van het Watersnoodmuseum wordt in de nieuwe tentoonstelling de ramp van 1953 als beginpunt genomen om te kijken hoe watersnoden zich in het heden en de toekomst kunnen ontwikkelen. Dagelijks werken vele honderden mensen om ons land droog te houden. Maar hoe gaat het in andere landen? Speel de interactieve scenario’s ‘Waterkwesties’ en ‘Een dagelijks gevecht’ om hier achter te komen. Graaf zelf polders en maak dijken of pomp overtollig water weg in de waterwerkplaats.

De tentoonstelling is ontwikkeld door Kummer & Herrman en Prospektor. Wij bedachten, ontworpen en ontwikkelden zeven interactieve installaties omtrent het thema ‘Het water blijft komen’. Zo kun je er in de AR zandbak enkel zelf voor zorgen dat er binnen de tijd dorpen gered worden, door dijken te bouwen. Ook in de controlroom, waar je plaatsneemt in een grote stoel met joystick en keuzeknoppen, is het aan jou om te bepalen wat te doen tijdens een voorspelde rampspoed.

Wat we hebben ontwikkeld

  • Interactieve AR zandbak
  • Controlroom met gamechair, arduino's en webcam
  • Meerdere informatieve installaties op touchscreens
  • Zandzakkenspel; quiz met RFID chips