AVG

De AVG geeft personen meer controle over de gegevens die over hen worden verwerkt. Zo worden er nieuwe rechten voor individuen geïntroduceerd, zoals het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit (gegevens over laten dragen aan een andere databeheerder). Maar de AVG heeft niet alleen gevolgen voor individuen. Er zijn ook belangrijke nieuwe regels voor de verwerkingen die wij uitvoeren namens onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van persoonsgegevens die je binnenkrijgt via jouw website.

Wat merken wij als klant van de AVG bij Studio September?
Onze klanten verwerken allerlei persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, bijvoorbeeld van klanten en bezoekers. Voor deze verwerkingen ben je als klant de verwerkingsverantwoordelijke. In sommige gevallen zullen wij deze persoonsgegevens namens onze klanten verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als persoonsgegevens door ons laat hosten of opslaan. In dat geval is Studio September de verwerker van deze gegevens. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens alleen volgens jouw instructies verwerken – en niet voor onze eigen doeleinden.
De AVG verplicht verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om alle onderlinge afspraken vast te leggen over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Wij moeten dus met al onze klanten een verwerkersovereenkomst sluiten.

Wat wordt er in de verwerkersovereenkomst geregeld?
In de verwerkersovereenkomst staan alle afspraken over de manier waarop wij, namens jou, persoonsgegevens verwerken. Dit betekent onder andere dat jij (als verwerkingsverantwoordelijke) de controle hebt en houdt over de persoonsgegevens die je verzamelt. Wij zullen deze gegevens alleen verwerken in overeenkomst met jouw instructies. Ook zullen wij de persoonsgegevens nooit gebruiken voor onze eigen doeleinden. Verder maken we in de verwerkersovereenkomst afspraken over de beveiliging van de gegevens en wat er gebeurt in het geval van een datalek.

Kan ik ook mijn eigen verwerkersovereenkomst aan Studio September voorleggen?
Dit is helaas niet mogelijk. Wij hebben ervoor gekozen om aan al onze klanten dezelfde verwerkersovereenkomst aan te bieden. Door ons grote aantal klanten kunnen wij niet van iedere klant een andere verwerkersovereenkomst accepteren en hierover onderhandelen. Wij zouden dan het overzicht in alle afspraken kwijtraken en minder efficiënt kunnen werken.
Maak je geen zorgen: onze verwerkersovereenkomst voldoet aan alle eisen uit de AVG. Zo weten we zeker dat zowel wij als onze klanten de afspraken helder en op de juiste manier hebben vastgelegd.